Dyje 6

Mušovská jezera - revír Dyje 6
aktualizováno v roce 2021

Dyje 6 – soukromý revír – Věstonická nádrž

S rozlohou 1033 ha od hráze Mušovské nádrže až po hráz Věstonice – Strachotín. K lovu potřebujete pouze platný rybářský lístek a povolenku, kterou si zakoupíte na místě – zde se dozvíte víc.

Na Dyji 6 není povolen lov z loděk, ale je povoleno zavážet dálkově ovládanými loďkami.

Hospodářské odlovy jsou povoleny pouze Rybnikářství a. s. v Pohořelicích a to na celé ploše nádrže s výjimkou pobřežních partií ostrovů v okruhu 200 m od jejich břehů. Odlov probíhá elektřinou (poznámka serveru: často před lovnými místy a neohleduplně na rybáře o rybách nemluvě. Lov tak můžete ukončit, protože elektřina zaručeně zajistí hodiny bez záběru).

Míry nejvyskytovanějších ryb:

Amur bílý 50 – 90 cm – (nesmí se přivlastnit ryba větší než 90cm)
Parma obecná 40 cm
Bolen dravý 40 cm
Podoustev říční 25 cm
Candát obecný 50 cm
Sumec velký 90 cm
Jelec tloušť 25 cm
Štika obecná 60 cm
Kapr obecný 45 – 70 cm (nesmí se přivlastnit ryba větší než 70cm)
Tolstolobik bílý 50 cm
Lín obecný 30 cm
Tolstolobik pestrý 50 cm
Ostroretka stěhovavá 30 cm
Úhoř říční 55 cm

Zákazy a povolení na Dyji 6

- Lov ryb je povolen pouze na jižní straně nádrže, která je součástí přírodní rezervace. Lovec musí respektovat požadavky Státní ochrany přírody.
- Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb (objekty, odvodňovací kanály apod.) a břehového opevnění – záhozů a dlažeb. Je zakázáno porušovat kamenné opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.
- Při lovu ryb na položenou je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 20 m, nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.
- Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi okamžitě manipulovat.
- Oprávněné osoby k lovu ryb jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži, policii účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.
- Je zakázáno stavění stanů
- je zakázáno zajíždění aut do prostorů označených příslušnými značkami
- je zakázáno rozdělávání ohňů
- Stanování a táboření je povoleno jen v místech k tomu vyhrazených. Používání deštníků a lehkých přístřešků, jako ochrana proti klimatickým vlivům, je povoleno pouze v zelených odstínech.

Doba setrvání na lovném místě je max. 1 hod. před a 1 hod. po uplynutí povolené doby lovu.
Na místo lovu je povoleno zavážet rybářského nářadí a potřeb ručními vozíky.

Je zakázáno zavážení a zanášení návnad i nástrah. Není rozhodující jaké se používá plavidlo a nebo je-li zavážena nástraha plaváním. Pohyb jakýchkoliv plavidel za účelem lovu ryb, jejich zdolávání, vnadění, uvolňování vázek je zakázán. Z toho plyne přísný zákaz přinášení člunů k vodě a jejich přechovávání na břehu či hrázi.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Rybaření mušov

Server s obsahem pro rybáře. Mušov je jedním z nejnavštěvovanějších revírů na Jižní moravě. Rybáři vyhledávaná lokalita, kam se sjíždí celá republika a nejen to. Pořádají se zde i světové závody. O trofejní úlovky zde není nouze.

MUŠOVSKO.CZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram