– komerční sdělení –

Dyje 6 – soukromý revír – Věstonická nádrž

PŘÍRODNÍ REZERVACE

Informace jsou platné pro rok 2019

S rozlohou 1033 ha od hráze Mušovské nádrže až po hráz Věstonice – Strachotín. K lovu potřebujete pouze platný rybářský lístek a povolenku, kterou si zakoupíte na místě – zde se dozvíte víc.

Na Dyji 6 není povolen lov z loděk, ale je povoleno zavážet dálkově ovládanými loďkami.

Hospodářské odlovy jsou povoleny pouze Rybnikářství a. s. v Pohořelicích a to na celé ploše nádrže s výjimkou pobřežních partií ostrovů v okruhu 200 m od jejich břehů. Odlov probíhá elektřinou (poznámka serveru: často před lovnými místy a neohleduplně na rybáře o rybách nemluvě. Lov tak můžete ukončit, protože elektřina zaručeně zajistí hodiny bez záběru).

Míry nejvyskytovanějších ryb:

Amur bílý 50 – 90 cm – (nesmí se přivlastnit ryba větší než 90cm)
Parma obecná 40 cm
Bolen dravý 40 cm
Podoustev říční 25 cm
Candát obecný 50 cm
Sumec velký 90 cm
Jelec tloušť 25 cm
Štika obecná 60 cm
Kapr obecný 45 – 70 cm (nesmí se přivlastnit ryba větší než 70cm)
Tolstolobik bílý 50 cm
Lín obecný 30 cm
Tolstolobik pestrý 50 cm
Ostroretka stěhovavá 30 cm
Úhoř říční 55 cm

Zákazy a povolení na Dyji 6

  • Lov ryb je povolen pouze na jižní straně nádrže, která je součástí přírodní rezervace. Lovec musí respektovat požadavky Státní ochrany přírody.
  • Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb (objekty, odvodňovací kanály apod.) a břehového opevnění – záhozů a dlažeb. Je zakázáno porušovat kamenné opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.
  • Při lovu ryb na položenou je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 20 m, nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.
  • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi okamžitě manipulovat.
  • Oprávněné osoby k lovu ryb jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži, policii účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.
  • Je zakázáno stavění stanů
  • je zakázáno zajíždění aut do prostorů označených příslušnými značkami
  • je zakázáno rozdělávání ohňů
  • Stanování a táboření je povoleno jen v místech k tomu vyhrazených. Používání deštníků a lehkých přístřešků, jako ochrana proti klimatickým vlivům, je povoleno pouze v zelených odstínech.

Doba setrvání na lovném místě je max. 1 hod. před a 1 hod. po uplynutí povolené doby lovu.
Na místo lovu je povoleno zavážet rybářského nářadí a potřeb ručními vozíky.

Je zakázáno zavážení a zanášení návnad i nástrah. Není rozhodující jaké se používá plavidlo a nebo je-li zavážena nástraha plaváním. Pohyb jakýchkoliv plavidel za účelem lovu ryb, jejich zdolávání, vnadění, uvolňování vázek je zakázán. Z toho plyne přísný zákaz přinášení člunů k vodě a jejich přechovávání na břehu či hrázi.

V jednou dni si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V úlovku smí být nejvýše 2 ks uvedených druhů ryb : kapr, štika,bolen, candát, amur, sumec nebo jejich kombinace. Po ulovení a ponechání si 2 ks těchto ryb končí denní lov, i když nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg.

Ostatní druhy ryb-cejn velký, cejnek malý, oba druhy karasů, úhoř říční a kříženci rybích druhů mohou být loveni bez omezení počtu kusů do celkové hmotnosti max. 7 kg/den.

Úlovek výše uvedených druhů ryb na týdenní povolenku je limitován počtem 7 ks nebo celkovou hmotností ulovených ryb 30 kg. Na měsíční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 20 ks nebo celková hmotnost úlovku je limitována 60 kg. Na roční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 120 ks, celková hmotnost ulovených ryb je limitována 300 kg.

Denní doba lovu ryb pro všechny revíry MRS:

duben, říjen a září od 5:00 do 21:00 (6:00 – 22:00 letního času)
květen, červen, červenec, srpen od 4:00 do 23:00 (5:00 – 24:00 letního času)

Podrobné informace k lovu a řád najdete zde

Denní povolenka – 300 Kč
Týdenní povolenka – 1 200 Kč
Měsíční povolenka – 4 000 Kč
Roční povolenka – 12 000 Kč

Doporučené ubytování v okolí Mušova

Doporučené prodejny rybářských potřeb

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

– komerční sdělení –