Dyje 7

Mušovská jezera - revír Dyje 7
aktualizováno v roce 2021

Dyje 7 – 461 026

Zákazy z pohledu obce Brod nad Dyjí
S rozlohou 530 ha o délce 22,4 km od hráze Mušovské nádrže až po státní hranici. Jedná se o vodu, která patří v hospodářské činnosti pod MRS Brno a pod sportovní rybolov v MO Mikulově. K lovu potřebujete platný rybářský lístek, uhrazené členství a povolenku k lovu ryb Moravského rybářského svazu. Jste-li členem Českého rybářského svazu nebo jste-li nerybář případně cizinec, musíte si povolenku zakoupit – zde se dozvíte víc.

Na Dyji 7 je povolen lov z loděk, zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb.

Míry nejvyskytovanějších ryb:
Kapr – 40cm
Štika – 50cm
Candát – 45cm
Sumec – 70 cm

Zákazy lovu ryb na Dyji 7:

- v označených úsecích tabulemi
- v odvodňovacích kanálech kolem přehrady
- z hráze Brno – Mikulov a z hráze Pasohlávky – Brod nad Dyjí
- v případě těžby ryb prostor označený bójemi
- od 1.7 do 31.8 v prostoru kotvení výletní lodě – na každou stranu 20m pobřežní linie
- od 1.7 do 31.8 v v areálu kempu Merkur na břehové linii Dyje 7 a Malé laguny Dyje 7B
- v oploceném areálu Jachtklubu

Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.

Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění.

Při rybolovu na bočních hrázích ze sypaného lomového kamene mohou rybáři při lovu sedět pouze na koruně hráze. Z návodního svahu mohou provádět vylovení ryb nebo při rybolovu stát.

Na úseku silnice Pasohlávky – Brod nad Dyjí je povolen lov z betonových stupňů.

Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže.

Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz. lov ryb na bójku).

Hájení ryb pro všechny revíry MRS:

od 1. ledna do 15. března
– mník jednovousý

od 1. ledna do 15. června
– bolen dravý
– candát obecný
– sumec velký
– štika obecná
- okoun říční

od 1. ledna do 30. září
– hlavatka obecná

od 16. března do 15. června
– jelec jesen
– jelec tloušť
– jeseter, vyza
– ostroretka stěhovavá
– parma obecná
– parma stěhovavá
– podoustev říční

od 1. září do 15. dubna
– pstruh obecný

od 1. září do 30. listopadu
– úhoř říční

od 1. prosince do 31. července
– lipan podhorní


Denní doba lovu ryb pro všechny revíry MRS:
Duben, Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září – od 4:00 do 24:00
Říjen, Listopad, Prosinec, Leden, Únor, Březen – od 5:00 do 22:00

Na revírech, na kterých je zavážení nástrah zakázáno, je možné dopravení nástrahy do místa lovu pouze nahozením rybářským prutem.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Rybaření mušov

Server s obsahem pro rybáře. Mušov je jedním z nejnavštěvovanějších revírů na Jižní moravě. Rybáři vyhledávaná lokalita, kam se sjíždí celá republika a nejen to. Pořádají se zde i světové závody. O trofejní úlovky zde není nouze.

MUŠOVSKO.CZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram